Onze aanpak

Aanpak  Compliance Services Caribbean

Indien u belangstelling heeft voor onze dienstverlening zal een eerste stap bij voorkeur een persoonlijk en vrijblijvend gesprek zijn. Hierbij informeren wij u omtrent onze dienstverlening en trachten uw behoefte zo goed als mogelijk te formuleren op basis van de door u verstrekte informatie. Deze aanpak formuleren wij vervolgens in een (concept) opdracht aanvaardingsbrief. Indien van toepassing geven wij tevens aan of en op welke wijze wij zullen samenwerken met andere partners. De werkzaamheden van Compliance Services Caribbean zijn onderworpen aan een contractuele geheimhoudingsplicht. Dit is nader uitgewerkt in onze algemene voorwaarden.

Direct na ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging kunnen wij, in het algemeen, direct met onze werkzaamheden aanvangen. Gedurende de opdracht informeren wij u frequent omtrent de voortgang, Indien van toepassing wordt de (concept-)rapportage met u besproken. Voor zover van belang doen we daarbij (afzonderlijk) aanbevelingen voor de toekomst.

Aanpak  Forensic Services Caribbean

Vertrouwelijkheid
Wij opereren in een markt waarin vertrouwelijkheid op de eerste plaats staat. Voor alle bedrijven en organisaties geldt namelijk dat het schenden van vertrouwen reputatieschade veroorzaakt. Dit geldt zeker ook voor ons. U kunt er dan ook vanuit gaan dat uw informatie volstrekt vertrouwelijk zal worden behandeld.

Maatwerk
Onze dienstverlening is op maat. De aard van uw vraag bepaalt onze aanpak. Deze aanpak is flexibel voor wat betreft de benodigde deskundigheid, de vereiste diepgang en de duur van de opdracht.

Pragmatisch
Indien u wordt geconfronteerd met een onregelmatigheid, wilt u dat de gevolgen daarvan zo snel mogelijk worden verholpen. Onze dienstverlening is snel en pragmatisch. Het gaat ons om heldere oplossingen voor vaak complexe problemen.

Aanpak

Indien u het vermoeden heeft van een fraude, zullen wij eerst nagaan of u bij ons op het juiste adres bent of dat wij u moeten doorverwijzen. Een volgende stap is een persoonlijk gesprek. Hierbij informeren wij u omtrent onze dienstverlening en trachten de onderzoeksdoelstelling zo goed als mogelijk te formuleren op basis van de door u verstrekte informatie. Deze onderzoeksdoelstelling en de voorgestelde, veelal stapsgewijze aanpak, formuleren wij vervolgens in een (concept) opdracht aanvaardingsbrief. Indien van toepassing geven wij tevens aan of en op welke wijze wij zullen samenwerken met andere partners. De werkzaamheden en bevindingen van Forensic Services Caribbean zijn onderworpen aan een contractuele geheimhoudingsplicht. Dit is nader uitgewerkt in onze algemene voorwaarden en het onderzoeksreglement.

Direct na ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging kunnen wij, in het algemeen, direct met onze werkzaamheden aanvangen. Gedurende de opdracht informeren wij u frequent omtrent de voortgang, de nog uit te voeren onderzoeksstappen en de kosten. Na afronding van onze onderzoekswerkzaamheden, wordt de (concept-)rapportage met u besproken. Voor zover van belang doen we daarbij (afzonderlijk) aanbevelingen voor de toekomst.