Customer Due Diligence & Background Checks

Compliance Services Caribbean kan uw instelling assisteren met het uitvoeren van Customer Due Diligence (CDD). Customer Due Diligence staat ook wel bekend als het ‘know your customer’ of ‘ken uw klant’ principe.  Dienstverleners zijn wettelijke verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren en te documenteren alvorens een zakelijke relatie aan te gaan. Belangrijk is inzicht te krijgen in uiteindelijk belanghebbenden (UBO), mogelijke PEPs en raadplegen van de sanctielijsten.  Indien wij CDD-onderzoek uitvoeren, zal dat op basis zijn van een risico gebaseerde aanpak zodat deze aansluit op de risico’s die een cliënt met zich mee kan brengen en uw beleid daarin.  Het CDD-onderzoek geschiedt door middel van het verrichten van screenings, het nagaan van (inter)nationale database, screening van sanctie en andere monitoringslijsten, als ook het verifiëren van identificatiebewijzen en andere documenten.

Compliance Services Caribbean zal hierbij, indien gewenst, gebruik maken van haar beschikbare internationale en lokale netwerk.  Daarnaast zijn de medewerkers van Compliance Services Caribbean opgeleid voor diepgaande onderzoeken op internet. De gewenste breedte en diepgang zal uiteraard met u worden afgestemd voorafgaande aan de CDD-screening dan wel indien nodig tijdens het onderzoek.

Over het gehele onderzoek zullen wij u schriftelijk informeren. Indien gedurende het CDD-onderzoek dermate informatie naar voren komt, dat er een direct risico is, zullen wij u uiteraard direct informeren.

Neem vrijblijvend contact met ons voor meer informatie over deze dienstverlening.