Employment Screening

Een goed integriteitsbeleid is van groot belang voor een organisatie. Naast het ontwikkelen van goede Code of Conduct & Ethics is het aantrekken en behouden van integere (tijdelijke) werknemers erg belangrijk binnen een organisatie.

“Een slechte sollicitant maakt de concurrent sterker”

Opstellen screeningsbeleid

Door niet te screenen, lopen organisaties een grotere kans op reputatie schade. Een werknemer aannemen die mogelijk niet over de beweerde competenties beschikt of niet de gewenste waarden en normen hanteert (of gehanteerd heeft), kan zeer nadelige gevolgen hebben.

Bij het opstellen van het beleid inzake screenings wordt aan de hand van een risico-indeling, bijvoorbeeld van integriteitsgevoelige functies binnen uw bedrijf, bepaald welke screening op welk moment uitgevoerd wordt en in welke mate informatie wordt geverifieerd.

Een gedegen beleid zal worden opgesteld samen met uw medewerkers die verantwoordelijk zijn voor security, compliance, juridische zaken en/of recruitment (HRM).

De volgende onderwerpen kunnen als voorbeeld onderdeel zijn van dit beleid.

  1. Doelstelling
  2. Doelgroep
  3. Definities
  4. Wettelijke kaders (inclusief bewaartermijn)
  5. Werkwijze / verantwoordelijken
  6. Opstellen risico profielen

Compliance Services Caribbean ondersteunt u graag bij het creëren van beleid inzake screenings.

Door middel van verschillende soorten screenings kunnen wij vanuit een professionele achtergrond en onafhankelijke positie de achtergrond van een (potentiële) werknemer onderzoeken.

Wij bieden screenings aan in de verschillende fasen van het personeelsproces:

Alle screeningen die door Compliance Services Caribbean worden uitgevoerd zijn conform onze onderzoeksvoorwaarden en de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens.

Screening voorkomt kosten en reputatieschade!