Temporary staff

Ondanks het feit dat tijdelijke of ingehuurde krachten kort in dienst zijn, hebben ze vaak wel toegang tot bedrijfsspecifieke informatie, tot contact geld etc.

Ook bij deze medewerkers kan u dus integriteitsrisico; s lopen, waarvan de gevolgen niet kleiner hoeven te zijn dan bij die van uw vaste personeel

Compliance Services Caribbean adviseert dan ook om deze krachten zeker ook te screenen op het gebied van integriteit. Gelet de duur van het verwachte dienstverband, stellen wij graag een type screening voor, ook gerelateerd aan de werkzaamheden die verricht gaan worden en hoeverre die integriteitsgevoelig zijn.

De procedure van een screening van tijdelijke krachten is gelijk aan die van de pre-employment screening.

Denk er natuurlijk ook aan indien een tijdelijke kracht zo goed bevalt en u besluit een langer contract aan te bieden, alsnog een employment screening te verrichten behorend aan de functie die de medewerker dan gaat vervullen.

Wat kost een screening?

De kosten van een screening worden bepaald door het niveau van de screening, uw specifieke wensen per screening als ook het aantal screeningen dat wij voor u mogen gaan uitvoeren.

In een gratis adviesgesprek stellen wij graag op basis van uw wensen een afgestemd screenpakket met u af die past bij uw organisatie en geven wij u graag meer informatie.