Pre-employment screening

Pre-employment screening is het opvragen van informatie over toekomstig personeel om zo de integriteit en de betrouwbaarheid van de kandidaat te kunnen vaststellen. Het doel hierbij is om potentiële risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.

Waarom zou u dat doen?

Uit onderzoek [1] is gebleken dat:

 • In 75% van de CV’s staan onwaarheden
 • In 25% van de CV’s staan zelfs bewuste leugens
 • 18% van de sollicitanten liegt over een behaalde opleiding
 • En 15% heeft een strafblad…

Deze cijfers blijken ook uit andere onderzoek en uit onze eigen ervaring. Uit 0.02% van screenings blijkt dat er geen Verklaring omtrent het gedrag met positief gevolg is afgegeven, terwijl uit 5-10% van de screenings wel integriteits- of erger gepleegde strafbare feiten zijn gebleken.

Het kan gebeuren dat de sollicitant zich heel anders voor te doen dan wie hij of zij daadwerkelijk is,  helemaal niet over de juiste diploma’s blijkt te beschikken of toch niet zo vrijwillig is vertrokken bij zijn vorige werkgever, maar juist weg moest vanwege diefstal, misbruik van informatie of erger? Daarom is ons advies: screen uw kandidaten.

Door middel van een pre-employment screening kunnen mogelijke onregelmatigheden zoveel mogelijk worden geïdentificeerd en u creëert een organisatiecultuur met betrouwbare en integere mensen.

Compliance Services Caribbean biedt een applicatie om dit screeningsproces geheel online te laten plaatsvinden en levert een onafhankelijke pre-employment screening van hoge kwaliteit. Het gehele proces is voor de organisatie transparant te volgen via een online company dashboard in welk stadium de screening naar betrouwbaarheid en integriteit zich bevindt.

Binnen de applicatie worden 4 niveaus van screening aangeboden (klik op de afbeelding voor vergroten):

Ja, neem contact met mij op voor een gratis advies gesprek m.b.t. employment screening.  De pre-employment screening kan vervolgens uit (afhankelijk van niveau screening) uit een of meer van de volgende onderdelen bestaan:

  • Vaststellen van de identiteit en verifiëren gegevens inzake adres
  • Verificatie CV
  • Verificatie van de genoten opleiding(en) en diploma(’s)
  • Referentie werkervaring
  • Open bronnen onderzoek (internet en media)
  • Eigen Integriteitsverklaring
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Financiële antecedenten
  • Vaststellen nevenfuncties
  • Registratie in internationale databases (sanctielijsten, negatieve media)
  • Indien daartoe aanleiding is een integriteitsinterview

  Hoe wordt een screening door Compliance Services Caribbean uitgevoerd

  Met het digitaal aanbieden geven wij u inzicht geven in het proces, in welke fase zich de screening zich bevindt en ondersteunen wij u met de juiste, actuele (aanvraag)formulieren.

  Na registratie kan u via een beveiligd internetverbinding direct de gegevens van de potentiele kandidaat muteren in de juiste screening selecteren. De kandidaat zal daarop een e-mail en een SMS ontvangen met een uitgebreide toelichting en het verzoek alle formulieren in te vullen en bepaalde documenten te uploaden.

  Na het aansluitende onderzoek door Compliance Services Caribbean zal u via dezelfde beveiligde portal een concept screenrapport ontvangen en bijbehorende documenten.

  Wij adviseren pre-employment screeningen uit te voeren voor personeel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

  Compliance Services Caribbean voert deze screeningen onder andere uit voor

  • Financiële instellingen
  • Overheidsinstellingen
  • Juridische dienstverlening
  • Food sector
  • Vitale infrastructuur (energie, telecom)
  • Transport en logistieke dienstverleners
  • HRM organisaties
  • Zorginstellingen

  De voordelen van pre-employment screening

  Uw medewerkers zijn verantwoordelijk voor 80% van de risico’s uw organisaties. Door het uitvoeren van pre employment screeningen zullen kandidaten met een ongeoorloofd verleden zich minder snel bij u solliciteren, zullen er minder ongewenste verrassingen achteraf zijn, worden kosten door fraude, ontslagprocedures, en administratieve kosten door o.a. loonbeslag en schuldsanering voorkomen en meest belangrijk het voorkomt imago- en reputatieschade voor uw organisatie en alle betrokkenen.

  Wat kost een pre-employment screening?

  De kosten van een pre-employment screening wordt bepaald door het niveau van de screening, uw specifieke wensen per screening als ook het aantal screeningen dat wij voor u mogen gaan uitvoeren.

  In een gratis adviesgesprek stellen wij graag op basis van uw wensen een afgestemd screenpakket met u af die past bij uw organisatie en geven wij u graag meer informatie.

   

  [1] Association of Certified Fraud Examiners