QuickScans & Audits

De wet- en regelgeving inzake het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering is erg complex en stelt veel eisen op voor dienstverleners. Het niet voldoen aan deze eisen kan resulteren dat de dienstverlener gebruikt of misbruikt kan worden in witwasconstructies of terrorisme financiering. Indien de dienstverlener daarin betrokken raakt, loopt die dienstverlener direct ook allerlei operationele-, reputatie -, juridische- en financiële risico’s. Bovendien kunnen door de toezichthouder boetes en straffen opgelegd worden.

Compliance Services Caribbean biedt verschillende mogelijkheden om uw organisatie te toetsen of en hoe zij aan de wet- en regelgevingen voldoet door middel van Compliance Quick Scans & Compliance Audits.

Compliance Quick Scan

Bij een Compliance Quick Scan voert Compliance Services Caribbean een gap-analysis uit, om zo vast te stellen in hoeverre de dienstverlener voldoet aan de richtlijnen en wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering, als ook aanverwante integriteitsbeleid. De omvang van de Compliance Quick Scan bestaat uit het beoordelen van verschillende aspecten waaronder:

  • Het op risico gebaseerde aanpak en beleidsplan: de Business Risk Assessment ;
  • De procedures en maatregelen: Compliance Manual
  • De Acceptatie van cliënten en Customer Due Diligence procedures;
  • De cliënt en transactie monitoring, waaronder ook de meldprocedure
  • Training voor personeel inzake de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering;
  • Integriteitsbeleid: Integrity Policy: Code of Conduct & Ethics
  • Eisen inzake het bewaren van gegevens en inlichtingen.

Na het evalueren van de resultaten van de Quick Scan worden duidelijke en transparante aanbevelingen gemaakt voor het opzetten van uw toekomstige compliance programma en de uitvoering ervan. Indien gewenst kan besproken worden hoe Compliance Services Caribbean hierbij verder van dienst kan zijn.

Compliance Audit

Het verrichten van een Compliance Audit is een vereiste van de wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering om op een regelmatige basis onafhankelijke toetsing te waarborgen. Van belang is dat de uitvoerder van de Compliance Audit geheel onafhankelijk is om de rol effectief te kunnen uitvoeren.

Het doel van een Compliance Audit is om het Managementteam en de Raad van Advies/Toezicht onafhankelijke feedback te geven inzake de kwaliteit, implementatie, naleving en beheersing van het compliance programma binnen hun instelling en in hoeverre deze voldoet aan de wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering. Breed wordt getoetst of de dienstverlener compliant is met de wet- en regelgeving, dat geschikte beleid en procedures aanwezig zijn en conform wordt toegepast. Hiertoe zullen onder andere steekproeven van transacties, worden genomen die vervolgens worden beoordeeld, interviews met relevante medewerkers worden gehouden teneinde procedures te toetsen in praktijk en cliëntdossiers worden beoordeeld. Van alle bevindingen wordt een rapport opgesteld, met daarin bevindingen en aanbevelingen.

Onafhankelijke toetsing is één van de vier pilaren van een effectieve compliance programma. Compliance Services Caribbean heeft veel kennis en ervaring met compliance audits en voert deze graag voor u uit.

Neem vrijblijvend contact op met ons voor meer informatie over deze dienstverleningen