Transaction Monitoring

Volgens wet- en regelgeving inzake het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering moeten dienstverleners redelijke maatregelen nemen om op een continue basis cliënten en hun transacties te monitoren aan de hand van een vastgesteld risicoprofiel en risicoclassificatie van die cliënt.  Dit om onder meer eventuele ongebruikelijke patronen, transacties en/of activiteiten te detecteren voor nader onderzoek.

Compliance Services Caribbean kan uw instelling assisteren bij het monitoren van uw zakelijke relaties en transacties van cliënten en bij het detecteren en onderzoeken van (potentieel) ongebruikelijke transacties.  Op basis van die detectie en nader onderzoek, kunnen eventuele andere maatregelen worden bepaald en kan beoordeeld worden of transacties aan de hand van een indicator aan de FIU gemeld moet worden

Compliance Services Caribbean heeft ruime ervaring met het monitoren van transacties en daardoor ook het herkennen van red flags. Compliance Services maakt tevens gebruik van meerdere databases om personen die een hoger risico vormen, te screenen.

Heeft uw instelling externe transactie monitoring nodig? Neem dan contact op met ons.