In-employment screening

De In-employment screening wordt uitgevoerd bij interne functiewisselingen op integriteitsgevoelige functies Ook kan Compliance Services Caribbean een in-employment screening uitvoeren als er signalen (red flags) ten aanzien van de integriteit van een medewerker.

Uit onze ervaring blijkt dat het screenen van bestaand personeel vaak niet wordt uitgevoerd, waarbij wel gedurende een dienstverband risico’s ten aanzien van uw medewerker kunnen ontstaan. Ieders leven is immers aan verandering onderhevig van licht tot ingrijpend. Ook kan een nieuwe functie nieuwe risicofactoren met zich mee brengen en zal de focus van dit type screening daarop gefocussed zijn.

De procedure van een in-employment screening is gelijk aan die van de pre-employment screening, de onderwerpen zullen uiteraard verschillen, de identiteit, opleiding en vorige werkgevers zijn immers als geverifieerd bij de pre-employment screening

Bij een in-employment screening zal uw medewerker opnieuw informatie moeten aanleveren aan en Compliance Services Caribbean zal dat verifiëren en zelfstandig onderzoek doen om nieuwe feiten na te gaan dan wel bestaande feiten te herbevestigingen. Het gaat bij dit soort screeningen  om informatie die aan wijziging onderhevig zou kunnen zijn, zoals:

  •     Financiële omstandigheden,
  •     Een verklaring omtrent gedrag en
  •     De integriteitsverklaring.
  •     Registratie in internationale databases (sanctielijsten, negatieve  media)

Daarnaast zullen wij het open bronnenonderzoek opnieuw uitvoeren door het internet en media na te gaan inzake de kandidaat dan wel andere gerelateerde feiten. Ook kunnen familie omstandigheden gewijzigd zijn, nevenfuncties etc., die worden geverifieerd. Zaken die de kandidaat in zijn of haar nieuwe functie beïnvloeden.

Wat kost een in-employment screening?

De kosten van een pre-employment screening worden bepaald door het niveau van de screening, uw specifieke wensen per screening als ook het aantal screeningen dat wij voor u mogen gaan uitvoeren.

In een gratis adviesgesprek stellen wij graag op basis van uw wensen een afgestemd screenpakket met u af die past bij uw organisatie en geven wij u graag meer informatie.