Post-employment screening

Indien een medewerker vertrekt bij uw bedrijf en hij/zij een strategische functie had of veel strategische kennis had dan wel kennis van de core van uw bedrijf zijn risico’s op het ongewild verlies van bedrijfs-, geheime en strategisch gevoelige informatie aanwezig. Door het onderzoek en het gesprek door Compliance Services Caribbean, een externe onafhankelijke partij, te laten uitvoeren, kan u laten nagaan of de risico’s gelopen worden, dan wel al gelopen zijn, zonder zelf dat lastige gesprek te hoeven doen met een werknemer. Hij of zij kan immers dan gaan denken dat u wantrouwen heeft.

Indien u een dergelijke screening wenst is het wenselijk dat Compliance Services Caribbean in een zo vroeg mogelijk stadium wordt betrokken. Zolang de werknemer nog in dienst is, gelden wederzijdse afspraken en kan een juiste afsluiting worden bepaald en risico’s tot een minimum worden beperkt.

In onze ervaring hebben we gezien dat medewerkers gevoelige informatie aan hun nieuwe werkgever hebben verstrekt, niet alleen klanteninformatie maar ook bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten.

Vooraf bepalen we met u het risicoprofiel van de vertrekkende medewerker. Een gesprek met de vertrekkende werknemer maakt altijd onderdeel uit van het onderzoek. Met de werknemer bespreken wij een aantal zaken, zoals welke bedrijfsinformatie en/of goederen hij of zij in zijn bezit heeft, maar ook het concurrentie- en relatiebeding. De antwoorden van de vertrekkende werknemer bepalen de richting en zwaarte van het onderzoek.

Wilt u meer informatie over onze digitale screening mogelijkheden? Neem dan contact op met ons.

In een gratis adviesgesprek zullen de mogelijkheden worden toegelicht en per (type) screening de diepgang worden bepaald. Bij voorkeur worden dergelijke screeningen op basis van een vastgesteld beleid verricht.

Compliance Services Caribbean ondersteunt uw organisatie graag in het opstellen van een integriteitsbeleid. Hierbij wordt aan de hand van een risico-indeling,  op basis van integriteitsgevoeligheid van de functies binnen uw bedrijf, bepaald welke type screening uitgevoerd dient te worden.