Corruptie

Bij corruptie gaat het om personen die binnen een machtspositie ongeoorloofde gunsten verlenen in ruil voor een wederdienst of als wederdienst. Corruptie is in strijd met de integriteit van de desbetreffende persoon en gaat ten kosten van eerlijke mensen of organisaties. Tevens gaat corruptie ten kosten van de eigen organisatie. Deze wordt benadeeld omdat de belangen van de corrupte medewerker gediend worden en er niet in belang van de organisatie gehandeld wordt, waardoor er mogelijk te veel betaald wordt voor een offerte. Dit leidt niet alleen tot financiële schade maar ook tot reputatieschade.

Door bij een vermoeden van corruptie, een onderzoek op te starten naar mogelijk niet integer handelen kan meer schade voorkomen worden. Heeft u een vermoeden van een corrupte medewerker binnen uw organisatie neem dan contact op met Forensic Services Caribbean. Ook voor meer informatie of advies over het voorkomen van corruptie binnen uw organisatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.