Handschrift-onderzoek

Twijfelt u bijvoorbeeld aan de handtekening onder een contract of aan de schrijver van een stuk tekst? Handschrift-onderzoek is een methode welke onder andere binnen het forensisch vakgebied wordt gebruikt om na te gaan of met de hand geschreven tekst door een bepaald persoon is geschreven. Met andere woorden, er wordt geverifieerd of iemand een betwist stuk tekst heeft geschreven op basis van diens handschrift. Forensic Services Caribbean is in staat om een onderzoek te doen naar de authenticiteit van een handtekening of handschrift door middel van een handschrift-onderzoek. In samenwerking met onze partner Niehoff & De Jong kunnen we een deskundigenrapport leveren inhoudende de volgende onderzoeksfasen:

  • De analyse van het betwiste handschrift en referentiemateriaal
  • De vergelijking van kenmerken op overeenkomsten en verschillen
  • De interpretatie van de onderzoeksresultaten
  • De formulering van de conclusies

Voor meer informatie en advies kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen.