IT Forensics

Binnen vele onderzoeken naar onregelmatigheden zoals het lekken van informatie, diefstal van intellectueel eigendom of een onderzoek naar de afzender van een e-mail speelt het IT-onderzoek een steeds grotere rol of is het onderzoek zelfs helemaal afhankelijk van digitale gegevens voor het vinden van relevante feiten en omstandigheden. Denk hierbij aan onderzoeken naar e-spionage of hacking. Door middel van speciale apparatuur en software waartoe Forensic Services Caribbean beschikking heeft kunnen niet alleen de zichtbare gegevens doorzocht worden maar ook de verwijderde items. Het is bij het doorzoeken van de digitale gegevens van belang dat dit op een verantwoorde manier gebeurt waarbij het bewijs niet aangetast mag worden. Hiervoor maken wij gebruik van speciale software zoals de Forensic Tool Kit welke internationaal goedgekeurd is om de authenticiteit van de data gedurende het onderzoek te garanderen. Daarbij kan door middel van de forensische software snel digitale gegevens zoals (tekst-) bestanden, e-mails, afbeeldingen, internetgeschiedenis en tal van andere digitale gegevens die van belang kunnen zijn in een onderzoek, onderzocht worden. Kort samengevat gaat Forensic Services Caribbean als volgt te werk:

  1. Er wordt een image (exacte kopie waarbij ook de verwijderde bestanden meegenomen worden) van de gegevensdrager van de computer, server, telefoon of ander device gemaakt voor het forensisch onderzoek
  2. Een medewerker van Forensic Services Caribbean start een onderzoek naar de digitale gegevens om alle relevante informatie te verzamelen door middel van forensische software
  3. De medewerker vertaalt de digitale sporen naar geaccepteerd bewijsmateriaal

Indien u vragen heeft of advies wenst kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen.