Toedrachtsonderzoek

Toedrachtsonderzoek richt zich op de vraag hoe iets heeft kunnen gebeuren en wie er bij zijn betrokken. Er zijn gevallen waarbij er geen sprake is van opzet. Toch moet er achterhaald worden wat er is gebeurd en vooral hoe en door wie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wanneer er dossiers zijn verdwenen, goederen verkeerd bezorgd of artikelen verkeerd zijn gelabeld, maar ook aan het opeens veel hoger uitvallen van de kosten van een project. Wanneer er geen onderzoek opgestart wordt en de feiten en omstandigheden niet boven water komen bestaat de kans op herhaling en/of het doorgaan van de misstanden met alle mogelijke schades van dien. Wat tevens kan leiden tot (schade)claims. Forensic Services Caribbean kan een onderzoek doen naar het tot stand komen van de misstand. Afhankelijk van de misstand zijn er verschillende onderzoeksmethodes die toegepast kunnen worden. Denk hierbij aan het houden van interviews, IT onderzoek enzovoort. Dit resulteert in een rapportage die gebruikt kan worden in eventuele rechtszaken en welke een inzicht geeft in het ontstaan van de situatie. Hieruit kunnen eventueel adviezen voortkomen voor aanpassingen in procedures en processen.

Indien u meer informatie of advies in deze wenst kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen.