Uitlekken van Informatie

Het uitlekken van interne informatie naar de pers of andere derde partijen kan schadelijk zijn voor de reputatie van de organisatie en financiële gevolgen hebben. Denk aan bijvoorbeeld klokkenluiders, werknemers die handelen vanuit rancune maar denk bijvoorbeeld ook aan informatie die uitlekt naar de concurrentie of informatie omtrent aanbestedingsprocedures etc. Hoe langer er informatie uitlekt hoe groter de schade. Het is daarom ook van belang dat dit zo snel mogelijk stopt. Door een gedegen onderzoek kan er vastgesteld worden wie er verantwoordelijk is voor het uitlekken van de informatie. Hiervoor heeft Forensic Services Caribbean verschillende methodes die afhankelijk van de situatie toegepast kunnen worden.

Voor meer informatie over een eventueel onderzoek of hulp bij het opstellen van een gedragscode voor het personeel kunt u contact met ons op nemen.