Forensic Services Nederland

Forensic Services Nederland is het portaal in Nederland voor Compliance & Forensic Services Caribbean. Indien onderzoekswerkzaamheden vanuit Nederland noodzakelijk zijn, worden deze via Forensic Services Nederland uitgevoerd. Forensic Services Nederland heeft, conform de wettelijke eisen in Nederland, toestemming van het College Bescherming Persoonsgegevens voor het verwerken van persoonsgegevens.