Internationaal

Forensic Services Caribbean heeft allianties met andere onderzoeksbureaus in verschillende delen van de wereld wat het mogelijk maakt snel en efficiënt internationale onderzoeksvragen te beantwoorden.

Daarnaast kan middels samenwerking met andere bedrijven en organisaties specifieke expertise op ons vakgebied, waaronder forensic IT en handschrift onderzoek, worden aangeboden. Hierdoor ontstaat een breed en specialistisch pakket van diensten.

Door het lidmaatschap van internationaal organisaties wordt daarnaast gewaarborgd dat actuele kennis voorhanden is en zijn (ethische) standaarden op die wijze mede verankerd.

Compliance Services Caribbean heeft eenzelfde soort samenwerkingsverbanden op haar specifieke vakgebied en wordt eveneens bereikt dat kennis kan worden uitgewisseld en brede wereldwijde expertise aanwezig is.