PEP (Dutch) Caribbean Database

Organisaties die onder de wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering vallen hebben de verplichting hun cliënten te identificeren die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en hun directe familieleden of naaste geassocieerden, de zogenaamde ‘Politically Exposed Person’s (PEPs).

Veel organisaties maken gebruik van internationale databases om hun PEPs te identificeren. Het probleem hiermee is dat veel PEPs in het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk niet in de bestaande databases zijn opgenomen.

Om dit vraagstuk op te lossen biedt Compliance Services Caribbean, als een van de partners in PEP Caribbean B.V., een database van PEPs specifiek voor ‘The Dutch Caribbean’ aan. De database is gebaseerd op openbare informatie en wordt wekelijks bijgewerkt.

De PEP (Dutch) Caribbean Database is beschikbaar in drie opties.

Optie 1 “PEP Online”: Een online versie waarin op naam, voornaam, roepnaam of alias gezocht kan worden. Deze versie is vooral nuttig bij de aanname van cliënten en is zeer geschikt voor kleine organisaties die geen geautomatiseerd monitoringsysteem hebben.

Optie 2 “PEP Online” + koppeling voor een monitoringssysteem: Dit betreft de online versie zoals bij optie 1 en wordt er een koppeling gemaakt tussen het AML/CFT-monitoringsysteem van de dienstverlener en de PEP-database. Hierbij wordt in de dagelijkse monitoring door het interne monitoringssysteem dan direct de eventuele PEP-match meegenomen. Deze versie is geschikt voor organisaties met een geautomatiseerd monitoringsysteem.

Optie 3: “PEP Online” + periodieke list matching: Dit betreft de online versie zoals bij optie 1 en de mogelijkheid om periodiek uw cliëntenlijst te uploaden waarna een rapport gegenereerd wordt met de PEP-matches en potentiële PEP-matches.

Met potentiële PEP-matches wordt bedoeld de situatie waarbij dan wel in de database van de dienstverlener dan wel in de PEP database geen volledige data van de persoon bekend is en er dus niet met zekerheid gezegd kan worden dat het een match is. De dienstverlener kan na beoordeling van die potentiële match die persoon aanvinken als een “match” of een “niet-match” voor zijn toekomstige vergelijkingen.

Deze optie is zeer geschikt voor instellingen die geen AML/CFT monitoringsysteem hebben.

Voor meer informatie of om aan te melden voor de PEP (Dutch) Caribbean Database, graag mailen naar: support@pep-caribbean.com

PEP Database Login: https://pep-caribbean.com